Grunnboken/e-tinglysing er åpnet etter fylkes- og kommuneendringer 2023/2024

Grunnboken er nå åpnet for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 2023/2024. Dette gjelder også endringslogg.
Innsending av dokumenter til tinglysing gjennom Altinn er også åpnet.

Siste endringid etter kjøring av fylkes- og kommuneendringer: 309214330

Testmiljøene for grunnbok og elektronisk tinglysing er oppdatert med nye data fra kommune- og fylkesendringene:

https://etgltest.grunnbok.no/grunnbok/ (Altinn ServiceCode 4433 ServiceEditionCode 3)

https://betatest.grunnbok.no/grunnbok/ (Altinn ServiceCode 4433 ServiceEditionCode 5)