Nedetid kartverkets tjenester 24.08.23

På torsdag 24 august, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser