Løst: Driftsforstyrrelse SFKB 2023-07-14

2023-07-14 07:26
Store deler av SFKB er stengt ned pga. en sikkerhetshendelse hos en leverandør. Hendelsen er antatt å gjelde et mindre antall kommuner, så vi jobber med å identifisere hvilke det gjelder. Vi forventer å ha alle andre kommuner tilbake i drift i løpet av dagen. Informasjon legges ut fortløpende på status.kartverket.no

——————-
2023-07-14 08:41

Berørte kommuner er identifisert og informert via leverandør. Vi arbeider med å åpne opp igjen systemene for alle øvrige kommuner.

Rogaland, Nordland, Agder, Vestland og Troms og Finnmark er allerede åpnet.
———————–

2023-07-14 10:05
Systemet er nå tilbake i normal drift og alle uberørte kommuner er nå åpnet.
Berørte kommuner vil åpnes etter at klarsignal er gitt fra leverandør.