Problemet er nå løst – Søkeproblemer på Norge i bilder og Høydedata

Feilen er rettet !

Det er for tiden problemer med adressesøk og eiendomssøk på Norge i bilder og Høydedata
Det jobbes med å finne årsaken og løse problemet