Nedetid kartverkets tjenester 22.04.23 og 23.04.23 – Løst

Fra lørdag 22 april, fra klokken 12:00 til søndag 23 april klokken 08:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Vi beklager de ulemper dette vil medføre