Nedetid kartverkets tjenester 30.03.23

På torsdag 30 mars, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser