Distribusjonsplan for FKB 5.0

Oversikten her viser planlagt og utført distribusjon av FKB-data i forbindelse med oppgradering til FKB 5.0.

Kolonnen ‘Geonorge filnedlasting’ viser til når kommunevise filer for de forskjellige datasettene er klare for nedlasting i Geonorge og massivnedlastingsklienten.

Kolonnen ‘SFKB-Forvaltning’ viser til når data er tilgjengelig for geosynkronisering for alle partene som forvalter Sentral FKB direkte.

Kommuneoversikt over når de siste datasettene – elveg, bygning og tiltak – er ferdig konvertert.

Datoene oppdateres fortløpende til blå når dataene er tilgjengelige.

* Kommunevise filer ferdig. Øvrige leveranser forventes klare den 1. juli.

Informasjonsside for innføring av FKB 5.0.

For spørsmål om Sentral FKB, ta kontakt med din kontaktperson i Kartverket, eller kontakt sfkbhjelp@kartverket.no

For spørsmål om Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no