Nedetid kartverkets tjenester 23.02.23

På torsdag 23 februar, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser