Kortvarig stopp på nettverkskomponent mellom 06:30 og 07:00, 2022-07-27

Vi har behov for å restarte en nettverkskomponent. Dette vil bli gjort mellom kl 06:30 og 07:00 Onsdag 27-juli.
Brukere kan oppleve noe ustabilitet på nettverket mens denne jobben blir gjort.