Tilgjengelighet wms ny url

https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.tilgjengelighet2?request=GetCapabilities&service=WMS
byttes til
https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.tilgjengelighet3?request=GetCapabilities&service=WMS
grunnet oppdateringer på tjenesten