Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 25.02.21/26.02.21

Fra torsdag 25 februar, fra klokken 16:00 til fredag 26 februar 08:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no