Nedetid Høydedata.no 03.02.21

Onsdag 03 februar, fra klokken 08:00 til 20:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no