Ustabilitet på Kartverkets tjenester (Løst)

Oppdatering: Vi har funnet en feil og gjort korrigerende tekniske tiltak. Tjenestene er pr.nå tilbake i normal drift.