Problemer med cache-tjenester

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.