Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 26.11.20 og 27.11.20

Fra torsdag 26 november, klokken 16:00 til fredag 27 november klokken 08:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no