Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 28.05.20

Torsdag 28 mai, mellom klokken 16:00 og 22:00, vil det bli utført vedlikehold på Kartverkets datasystemer. Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no