Problemer med cache-tjenester

Dato: Tid: Melding:
2020-05-01 12:00 Vi har problemer med cache-tjenester i dag på grunn av svært høy trafikk. Vi tilfører nå mer ressurser for å takle den økte trafikken.