Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 30.04.20

Torsdag 30 april, mellom klokken 16:00 og 22:00, vil det bli utført vedlikehold på Kartverkets datasystemer. Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no