Nedetid Høydedata.no 12.12.19

Torsdag 12 desember, mellom klokken 08:00 og 18:00, vil det bli utført vedlikehold på høydedata.no. Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no