kl 2230: Fortsatt noen problemer, men bedring

Status kl 2230: De fleste applikasjoner og tjenester er nå oppe igjen, men det vi mangler fortsatt noen servere slik at det er noe ustabilt og kan svare tregt.