data.kartverket.no er flyttet

Den gamle løsningen på http://data.kartverket.no for nedlasting av fritt tilgjenglige data er nå overtatt av https://kartkatalog.geonorge.no

Serveren svarer fortsatt på kall, men vil bli helt utilgjengelig i løpet av noen uker/måneder.