Topo3 problemer

Dato: Tid: Melding:
2017 – 04 – 26 14:06 Vi har opplevd et par problemer med tjenesten vår topo3 fra rundt 20.04.17 til 25.04.17. Noen attributtnavn har ikke vært synlige og endret på. Dette skal nå være i orden.