Til alle brukere i Sentral felles kartdatabase

21 kommuner oppdaterer nå sine FKB-data direkte i SFKB. Vi er nå inne i en fase der vi klargjør systemet for tilkobling av flere kommuner fra tidlig i april.

Denne konsolideringsfasen vil vi bruke til å utbedre og optimalisere ulike deler av systemet. Dette betyr at vi som drifter og utvikler systemet vil foreta en del testing og oppdatering i systemet denne måneden. Vi ønsker gjerne å få tilbakemeldinger fra dere brukere dersom det oppleves feil eller tregheter (utover det vanlige/akseptable) i denne perioden.  Avvik som antas ligge i programvaren sendes som vanlig til programvareleverandør, mens avvik som antas ligge i SFKB/QMS-systemet meldes til sfkbhjelp@kartverket.no , eller eventuelt kontaktperson ved kartkontor som listet opp her: http://www.kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/brukerstotte/.