labs.kartverket.no er utilgjengelig

Vi har valgt å ta vår “labs.kartverket.no” server offline. Det har i det siste vært en del uønsket aktivitet på serveren. Det er ingen indikasjon på at dette har hatt påvirkning ut over serveren selv. Vi  har valgt å bygger serveren opp på nytt for å være helt sikre. Vi kommer tilbake med ny labs servere så snart som mulig.