Sjo_hovedkart2

Dato: Tid: Melding:
2016-04-08 09:10

Tjenesten wms.sjo_hovedkart2 erstattes av wms.sjokartraster om 3 måneder fra dags dato.

Http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjokartraster?