Problemer med cache

Dato: Tid: Melding:
2013-01-31 10:00 På grunn av overbelastning på en server, fikk cache serverene problemer med å generere nye fliser. Dette førte til at serverene ble trege og at det innimellom kom feilmeldinger i stedet for kartfliser. Disse prolemene er nå løst, og cachen fungerer som normalt igjen.