Nye servere for Cache

Vi har nå satt i drift nye servere for cache. Alle involverte servere er oppgradert eller byttet, slik at vi nå skal ha betydelig bedre kapasitet enn tidligere. Våre estimater antyder at vi nå ligger 40-60% over tidligere ytelse. I tillegg er alle servere dublisert og satt opp med balansering av trafikken som igjen dobler den nye kapsiteten. Lastbalanseringen er satt opp med failover, slik at tjenesten fortsatt vil virke selv om en eller flere servere er nede (som f.eks ved vedlikehold). Alle funksjoner er satt opp med minst to servere som er plassert i fysisk adskilte server-rom.

Med det nye oppsettet har vi også satt opp flere adresser til cache. Det er nå mulig å bruke både gatekeeper1.geonorge.no og gatekeeper2.geonorge.no. I f.eks. OpenLayers vil det dermed være mulig å sette opp to servere til samme tjeneste, slik at nettleseren kan lese flere kartfliser samtidig (det er en begrensning i antall forbindelser til samme server). I OpenLayers kan man da benytte:

url=[gatekeeper1.geonorge.no/…. , gatekeeper2.geonorge.no/….] i stedet for url=gatekeeper1.geonorge.no/…

(Se dokumentasjonen til OpenLayers for å se detaljene om hvordan dette gjøres)

Status på tjenester

Dato: Tid: Melding:
2012-07-30 07:54 Alle tjenester er kontrollert og fungerer som forutsatt etter helgen.

Status på tjenester

Dato: Tid: Melding:
2012-07-27 09:00 Alle tjenester fungerer som normalt.

Status på tjenester

Dato: Tid: Melding:
2012-07-16 09:00 Alle tjenester fungerer som normalt.

Teknisk feil

Dato: Tid: Melding:
2012-07-10 13:38 Alle våre tjenester er nede grunnet teknisk feil.
2012-07-10 14:03 Tidligere meldt teknisk feil er nå rettet opp og alle tjenester skal være tilgjengelige igjen.