Uforventet nedetid på tjenesten topo2

Dato: Tid: Melding:
2012-09-26 09:20 Tjenesten “topo2” var nede i 25 minutter pga feilaktig konfigurasjon – feilen er nå rettet.