Regenerering av cache-bibliotek

Dato: Tid: Melding:
2012-08-28 13:00 Cachen vil i en periode svare tregere enn normalt. Dette grunnes  regenerering av cache-biblioteket. Tregheten vil avta etterhvert som biblioteket oppdateres og vil kun gjelde i områder ved første gangs innsyn. Det forventes at man gradvis oppnår normaltilstand i løpet av de nærmeste par dager.