Åpen cache stabil

Dato: Tid: Melding:
2014-09-23 15:00 Åpen cache er stabil igjen.

Ustabile åpen cache

Dato: Tid: Melding:
2014-09-23 13:00 Vi har noen ustabilitet på åpen cache tjenestene. Vi jobber med saken.