Cacheproblemer rettet

Dato: Tid: Melding:
2014-01-28 14:45 Årsaken til problemene med cachetjenestene er lokalisert og rettet midlertidig. En permanent løsning vil komme på plass i løpet av morgendagen (29/1). Dette skal ikke medføre nedetid på tjenestene.

Problemer med cachetjenester

Dato: Tid: Melding:
2014-01-28 09:30 En av proxyserverene sliter, så vi har for tiden treghet i cachetjenstene. Vi håper å løse problemet i løpet av noen få minutter.
2014-01-28 13:05 Vi har fortsatt problemer med cachetjenstene. VI jobber med saken, og håper å være oppe igjen om kort tid. Norgeskart er også påvirket siden det i stor grad bruker cache-tjenster.

Problemer med WMS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2014-14-01 09:30 Det er for tiden problemer med WMS tjenesene pga stopp på en server. Vi jobber med å få serveren opp, og regner med at alt fungerer igjen i løpet av noen minutter.

Problemer med Cache

Dato: Tid: Melding:
2014-06-0| 14:05 Vi har for øyeblikket problemer med front-end servere for cache. Forhåpentligvis blir problemet løst i løpet av noen minutter
2014-06-0| 14:45 Problemet er funnet og rettet, og alle tjenester fungerer igjen som normalt.