Høydeprofiltjenesten

Dato: Tid: Melding:
2013-02-06 00:00 Høydeprofil- og høydetjenestene er i øyeblikk utilgjengelig og svarer med en urelatert feilmelding. Det er pga. feilaktig databaseforbindelse, og vi jobber med saken.
15:40 Feilen er rettet.

Endringer til 3 wms tjenester

 

Varsel om endringer i 3 wms tjenester.

 

planomriss_WMS (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_planomriss?) vil være avsluttet 01.05.2013 og blir erstattet av planområde_WMS (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_planomraade?) som eksisterer i dag.

 

sjøgrenser_utvidet (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_sjogrenser_utvidet?) vil være avsluttet 01.05.2013.

 

sjomaaling_WMS (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_sjomaaling?) vil være avsluttet 01.05.2013 og blir erstattet av dekning_sjomaaling_WMS (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_dekning_sjomaaling?) som eksisterer i dag.