Sentral FKB: Nedetid torsdag 27. fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført vedlikehold av IT-infrastrukturen. Som vanlig hver måned: torsdag 27. april må det påregnes nedetid fra kl. 16.00.

Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 28. april.