Sentral FKB – nettverksproblemer (løst)

Vi opplever for tiden nettverksproblemer med flere systemer i Kartverket og arbeider med feilsøking. Noen få parter har meldt om problemer med Sentral FKB i denne sammenheng, men alt i alt er status på systemet bra. Vi håper å ha funnet og rettet feilen i løpet av ettermiddagen.


2021-01-29 10:45

Problemet er nå løst og vi er tilbake i normal drift.