Problemer med wms.toporaster3 tjenesten

Dato: Tid: Melding:
2016-22-06 13:00 Vi har for tiden litt problemer med datagrunnlatget for toporaster3 tjenesten. Det ser ut til å være avgrenset til N50 nivået. Vi jobber med saken.