Category: Sentral FKB

Sentral FKB nedetid torsdag 27.april

Vedlikeholdskveld:

Torsdag 27.04.2017 er siste torsdagen i april og det er igjen vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.
Sentral felles kartdatabase tas ned fra kl. 18.00.

Informasjon om klokkefeil:

Noen kommuner har de siste dagene fått problemer med oppdatering pga. noen sekunders avvik mellom klokke på Kartverkets server og serverne i kommunen. Det ble i går funnet og rettet en feil hos Kartverket slik at klokkene nå igjen skal være synkronisert. Det er 2 måter å rette opp ev. feil («låser») i basen hos kommunen etter dette:

Metode 1: Ta et uttrekk rundt problem-objektet. Endre objektet og sjekk inn uttrekket.

Metode 2: Tøm innhold i arkiv og kjør førstegangssynkronisering på nytt.

Ytelse AR5:

Vi opplever for tiden varierende ytelse på AR5. Vi jobber med å finne problemene og generelt forbedre ytelsen.

 

Ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no ved spørsmål rundt Sentral felles kartdatabase

Planlagt oppgradering av Sentral FKB tirsdag 28.mars

OPPDATERING: QMS-oppgradering utsatt fra mandag til i dag tirsdag:

Det planlegges oppgradering til QMS versjon 11.1.1 på SFKB-serverne tirsdag 28.mars.

Sentral FKB vil derfor være nede tirsdag 27.mars fra kl. 18:00 og ut kvelden. SFKB skal virke som normalt igjen onsdag morgen og det skal ikke være nødvendig å oppgradere klientprogramvare i forbindelse med dette.

Sentral FKB vil også ha nedetid fra kl. 18:00 torsdag 30.mars i forbindelse med vedlikehold på “patche-torsdag” (siste torsdag i hver måned) hos Kartverket IT.

Ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no ved spørsmål, eller dersom det oppleves problemer etter oppgraderingen.

Til alle brukere i Sentral felles kartdatabase

21 kommuner oppdaterer nå sine FKB-data direkte i SFKB. Vi er nå inne i en fase der vi klargjør systemet for tilkobling av flere kommuner fra tidlig i april.

Denne konsolideringsfasen vil vi bruke til å utbedre og optimalisere ulike deler av systemet. Dette betyr at vi som drifter og utvikler systemet vil foreta en del testing og oppdatering i systemet denne måneden. Vi ønsker gjerne å få tilbakemeldinger fra dere brukere dersom det oppleves feil eller tregheter (utover det vanlige/akseptable) i denne perioden.  Avvik som antas ligge i programvaren sendes som vanlig til programvareleverandør, mens avvik som antas ligge i SFKB/QMS-systemet meldes til sfkbhjelp@kartverket.no , eller eventuelt kontaktperson ved kartkontor som listet opp her: http://www.kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/brukerstotte/.