Category: Sentral FKB

Nedetid på Sentral FKB fra torsdag 30.november kl. 16:00

I forbindelse med vedlikehold av IT-systemene tas alle Kartverkets systemer ned den siste torsdag i hver måned. Torsdag 30.november må det derfor påregnes nedetid i Sentral FKB fra kl. 16:00. I forbindelse med dette vedlikeholdet vil også en del av forvaltningssystemet flyttes over på ny Oracle-server. Derfor må det påregnes nedetid også utover på fredag 1.desember.  Det vil bli sendt ut melding til brukerne om/når systemene kommer opp igjen i løpet av arbeidsdagen fredag 1.desember. Alle systemer skal være i normal drift senest fra mandag 4.desember kl. 08:00.

Denne oppgraderingen skal ikke påvirke klientene i kommunene.

Oppdatering Fredag 1.des kl. 12:

Oppgraderingen er mer tidkrevende enn forventet og Sentral FKB kommer derfor ikke opp igjen i løpet av arbeidsdagen 1.desember. Arbeidet vil fullføres i løpet av helga og systemet skal igjen være opp fra mandag morgen.

 

Ved spørsmål ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no

Nedetid på Sentral FKB fra torsdag 9.november kl. 16:00

Det planlegges oppgradering av driftssystemet for Sentral FKB torsdag 9.november fra kl. 16:00. Denne jobben innebærer blant annet en databaseoppgradering som er tidkrevende. Derfor må det påregnes at Sentral FKB er utilgjengelig for oppdatering også fredag 10.november og påfølgende helg. Systemet skal igjen være oppe i normal drift senest fra mandag 13.november kl. 08:00.

Norkart-kunder må enten oppgradere til GISLINE 6.3 eller legge inn en oppdatering til GISLINE 6.2 før Sentral FKB oppgraderes på torsdag. Se informasjon på Norkarts kundesenter.

Ved andre spørsmål ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no

Oppdatering mandag 13.nov:

Sentral FKB skal da i sin helhet være oppgradert til QMS 11.2 og tilgjengelig som normalt.

Nedetid på Sentral FKB torsdag 26.oktober fra kl. 16

I forbindelse med vedlikehold av IT-systemene tas alle Kartverkets systemer ned den siste torsdag i hver måned. Torsdag 26.oktober må det derfor påregnes nedetid på forvaltningssystemet fra kl. 16:00 og utover kvelden. Sentral FKB skal fungere som normalt fra fredag morgen.

Driftsmelding Sentral FKB – nedetid i morgen ettermiddag

Til alle brukere i Sentral felles kartdatabase.

 

I morgen 28.september er det siste torsdag i september og Kartverket har vedlikehold av alle sine IT-systemer.

I den forbindelse må det regnes med nedetid på Sentral felles kartdatabase fra kl. 16:00.

 

For øvrig kan vi informere om at vi etter oppgradering av databaseserveren 12.september opplever betydelig bedre ytelse på AR5. Vi håper dette er merkbart også ute i kommunene og fortsetter å jobbe for ytterligere ytelsesforbedringer.

Nedetid og oppgradering av Sentral FKB torsdag 29.juni

Torsdag 29.juni er det vedlikehold på alle Kartverkets IT-systemer og Sentral Felles kartdatabase vil i den forbindelse være utilgjengelig fra kl. 16:00.

I forbindelse med dette vedlikeholdet vil det også bli lagt inn en retting på skriving/lesing i forbindelse med geosynkronisering, slik at GML-dataene som overføres heretter skal benytte riktig kode for koordinatsystem (EPSG-kode). Når dette rettes i Sentral FKB må tilsvarende retting også gjøres i alle kommuner for at geosynkroniseringen til kommunen ikke skal stoppe. Det henvises til Norkarts kundesider for mer informasjon om hva som må gjøres i kommunene.

Ved spørsmål ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no

Oppgradering av FKB-Bygning tirsdag 30.mai

Matrikkelen har innført bygningstatuskoden FS – FritattForSoknadsplikt. Denne koden er ikke definert i FKB-Bygning 4.6 og dersom denne benyttes vil man derfor få problemer med å lagre disse bygningene i Sentral felles kartdatabase. Derfor må FKB-Bygning oppgraderes til versjon 4.61 slik at bygningsstatus FS lar seg lagre og utveksle. Det er ingen andre endringer i den nye versjonen av FKB-Bygning.

Oppgraderingen medfører følgende:

Sentral FKB tas ned fra kl. 16:00 tirsdag 30.mai og FKB-Bygning oppgraderes til nytt versjonsnummer. Fra og med onsdag 31.mai vil det være FKB-Bygning 4.61 som benyttes i forvaltningen i Sentral felles kartdatabase.

Den lokale kopien av FKB-Bygning i kommunene må oppgraderes som en følge av dette. Dette gjøres ved å kjøre oppgraderingsskript på lokal kopi. Norkart har oppgraderingsskript og mer informasjon tilgjengelig på sine kundesider. For kommuner som drifter sin lokale kopi hos Norkart vil Norkart gjøre oppgraderingen.

Sentral Felles Kartdatabase nedetid 15/5-17

Vedlikeholdskveld:

I dag, mandag 15/5-2017 blir det ekstraordinært vedlikehold for å oppgradere systemene av sikkerhetsgrunner.
Sentral felles kartdatabase tas ned fra kl. 16.00.

Ekstraordinær patching i kveld 15.05.2017

I forbindelse med den pågående virus-situasjonen har vi valgt å fremskynde installasjonen av sikkerhetspatcher på våre systemer. Det er ingenting som tyder på at vi er rammet, men for å være på den sikre siden, vil vi allikevel iverksette tiltak. Det vil kunne forekomme kortere nedetid på noen av tjenestene, mellom kl 18 og 19. Vi beklager eventuelle problemer dette måtte medføre.

Sentral FKB nedetid torsdag 27.april

Vedlikeholdskveld:

Torsdag 27.04.2017 er siste torsdagen i april og det er igjen vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.
Sentral felles kartdatabase tas ned fra kl. 18.00.

Informasjon om klokkefeil:

Noen kommuner har de siste dagene fått problemer med oppdatering pga. noen sekunders avvik mellom klokke på Kartverkets server og serverne i kommunen. Det ble i går funnet og rettet en feil hos Kartverket slik at klokkene nå igjen skal være synkronisert. Det er 2 måter å rette opp ev. feil («låser») i basen hos kommunen etter dette:

Metode 1: Ta et uttrekk rundt problem-objektet. Endre objektet og sjekk inn uttrekket.

Metode 2: Tøm innhold i arkiv og kjør førstegangssynkronisering på nytt.

Ytelse AR5:

Vi opplever for tiden varierende ytelse på AR5. Vi jobber med å finne problemene og generelt forbedre ytelsen.

 

Ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no ved spørsmål rundt Sentral felles kartdatabase

Planlagt oppgradering av Sentral FKB tirsdag 28.mars

OPPDATERING: QMS-oppgradering utsatt fra mandag til i dag tirsdag:

Det planlegges oppgradering til QMS versjon 11.1.1 på SFKB-serverne tirsdag 28.mars.

Sentral FKB vil derfor være nede tirsdag 27.mars fra kl. 18:00 og ut kvelden. SFKB skal virke som normalt igjen onsdag morgen og det skal ikke være nødvendig å oppgradere klientprogramvare i forbindelse med dette.

Sentral FKB vil også ha nedetid fra kl. 18:00 torsdag 30.mars i forbindelse med vedlikehold på “patche-torsdag” (siste torsdag i hver måned) hos Kartverket IT.

Ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no ved spørsmål, eller dersom det oppleves problemer etter oppgraderingen.