Category: eHandel Grunnboksutskrifter

Arbeid med nettverk gir nedtid på tjenester lørdag 7.mars

Grunnet utskiftninger av kjernekomponenter i nettverksinfrastrukturen på Kartverket varsler vi om ustabilitet i tidsrommet

Lørdag 7. mars klokken 13:30 – 23:59

Vedlikehold på servere

Dato: Tid: Melding:
25.04.2013 16:00-22:00 Det foregår oppdatering av servere og programvare i kveld, så tjenestene kan oppleves ustabile eller ha redusert kapasitet ut kvelden i dag. Arbeidet avsluttes innen kl 0600 i morgen (26.04)

Problemer med tjenester – rettet

Dato: Tid: Melding:
2013-03-11 13:45 Vi har nå problemer med enkelte tjeneseter som er avhengig av kobling til matrikkelsystemne. Ut over matrikkelen, påvirkes også e-handel for grunnboksutskrifter og webservices for adresse, stedsnavn og kommunesøk. Feilene er lokalilsert, og det jobbes for å rette den.
2013-03-11 14:33 Feilen som rammet tjenestene er rettet og alle tjenester fungerer som normalt igjen.

Problemer med ehandel for grunnboksutskrifter

Dato: Tid: Melding:
2013-02-25 14:30 E-handelsløsnignen for grunnboksutskrifter er for tiden utilgjengelig. Vi jobber med å få den opp igjen.
2013-02-25 15:05 E-handelsløsnignen for grunnboksutskrifter er igjen tilgjengelig og fungerer som normalt.

Problemer med eHandel for grunnboksutskrifter er løst

Dato: Tid: Melding:
2013-01-29 12.30 Problemene med eHandel for grunnboksutskrifter den siste halvtimen er nå løst.