seeiendom.kartverket.no påvirket av id-porten problemer (Løst)

Grunnet problemer med å logge på ID-porten kan man ikke ikke vise Grunnboksutskrift på seeiendom.kartverket.no.
Se mer informasjon på Digitaliseringsdirektoratets side:
https://samarbeid.digdir.no/digital-postkasse/problemer-med-id-porten-og-digital-postkasse/760

Problemer med tjenester (Cache, WMS og andre) (løst ca kl kl 14:00)

Vi opplever for tiden ustabilitet i en sentral lagringskomponent som fører til utstabilitet på våre tjenester. Det jobbes med problemet, og vi håper at vi snart er tilbake til normal drift.


Oppdatert kl 14:10:
Problemet er funnet og løst.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 25.02.21/26.02.21

Fra torsdag 25 februar, fra klokken 16:00 til fredag 26 februar 08:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid Høydedata.no 03.02.21

Onsdag 03 februar, fra klokken 08:00 til 20:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Ustabilitet på Kartverkets tjenester (Løst)

Oppdatering: Vi har funnet en feil og gjort korrigerende tekniske tiltak. Tjenestene er pr.nå tilbake i normal drift.

Ustabilitet på Kartverkets tjenester

Vi har dessverre fortsatt problemer med våre tjenester.

IT-avdelingen jobber på spreng med å finne ut av årsaken, og foreløpig ser det ut til at det er nettverksproblemer som forårsaker brudd på datastrømmer både inn og ut av Kartverket. Både driftspersonell og teknikere er koblet inn, og saken har absolutt høyeste prioritet.

Vi beklager på det sterkeste det som har inntruffet, håper på forståelse for at feilrettingen tar tid og oppdaterer driftsmeldinger så snart vi har mer informasjon eller det er fremdrift i saken.

Problemene med åpne cache-tjenester er løst

Problemene med de åpne cache-tjenestene er nå løst og tjenestene fungerer som normalt igjen.

Fortsatt problemer med Åpne cache-tjenester

Vi har fortsatt problemer med de åpne cache-tjenestene, men jobber med å løse dette nå. forhåpetligvis vil vi være i drift igjen i løpet av ettemiddagen.

Problemer med cache-tjenester

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.

Feil på metadata-tjeneste (SOAP) Norge i bilder

Det er avdekket en feil på metadata-tjenesten fra Norge i bilder (SOAP).
Vår leverandør er varslet og jobber med å rette feilen.