Distribusjonsplan for FKB-data

Oversikten her viser planlagt og utført distribusjon av FKB-data i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Kolonnen ‘Geonorge filnedlasting’ viser til når kommunevise filer for de forskjellige datasettene er klare for nedlasting i Geonorge og massivnedlastingsklienten.

Kolonnen ‘SFKB-Forvaltning’ viser til når data er tilgjengelig for geosynkronisering for alle partene som forvalter Sentral FKB direkte.

Klikk her for kommuneoversikt over når de siste datasettene – bygning og tiltak – er ferdig konvertert.

Datoene oppdateres fortløpende til blå når de er tilgjengelige.

FKB-Datasett

Dato planlagt tilgjengelig

Dato utført tilgjengelig

SFKB-Forvaltning Geonorge filnedlastning
AR5 3. desember 16. desember
Arealbruk 2. desember 3. desember
Bane 2. desember 3. desember
BygnAnlegg 11. desember 16. desember
Bygning Egen oversikt 6. januar
Høydekurve 29. november 20. desember
Ledning 3. desember 4. desember
LedningVA 3. desember 4. desember
Lufthavn 3. desember 4. desember
Naturinfo 3. desember 4. desember
Servitutt 5. desember 9. desember
Tiltak Egen oversikt  25. desember
TraktorvegSti 5. desember 9. desember
Vann 3. desember 9. desember
Veg 11. desember 16. desember
N5 Presentasjonsdata 3. desember 9. desember

For å abonnere på oppdateringer av denne oversikten så kan lenken http://status.kartverket.no/feed/?cat13=47 legges til i din RSS-klient.

Klikk her for artikkel med mer informasjon.

For spørsmål om Sentral FKB, kontakt sfkbhjelp@kartverket.no

For spørsmål om Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no