E-handel er oppe igjen

Problemene med e-handelsølsningen er rettet, og det er igjen mulig å kjøpe bekreftede utskrifter

E-handel nede

Ehandelsløsningen for kjøp av bekreftede utsrifter fra grunnboka er for øyeblikket nede.

Status kl 07:30 – det meste er oppe

De aller fleste applikasjoner og tjenester er oppe igjen etter stoppen i går kveld.
Det er noen servere som fortsatt har problemer, noe som betyr at vi ikke har full kapasitet over alt.
Det vil være noe ustabilitet utover dagen som følge av etterarbeidet.