Driftsforstyrrelser hoydedata.no torsdag 28.09.2017 etter kl 16

På torsdag 26 oktober, etter arbeidstid, vil det bli utført vedlikehold på Kartverkets datasystemer. Brukere av hoydedata.no vil kunne oppleve driftsforstyrrelser mellom klokken 16:00 og 21:00 denne dagen. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til  Hoydedata@kartverket.no