Sentral FKB nedetid torsdag 27.april

Vedlikeholdskveld:

Torsdag 27.04.2017 er siste torsdagen i april og det er igjen vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.
Sentral felles kartdatabase tas ned fra kl. 18.00.

Informasjon om klokkefeil:

Noen kommuner har de siste dagene fått problemer med oppdatering pga. noen sekunders avvik mellom klokke på Kartverkets server og serverne i kommunen. Det ble i går funnet og rettet en feil hos Kartverket slik at klokkene nå igjen skal være synkronisert. Det er 2 måter å rette opp ev. feil («låser») i basen hos kommunen etter dette:

Metode 1: Ta et uttrekk rundt problem-objektet. Endre objektet og sjekk inn uttrekket.

Metode 2: Tøm innhold i arkiv og kjør førstegangssynkronisering på nytt.

Ytelse AR5:

Vi opplever for tiden varierende ytelse på AR5. Vi jobber med å finne problemene og generelt forbedre ytelsen.

 

Ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no ved spørsmål rundt Sentral felles kartdatabase

Topo3 problemer

Dato: Tid: Melding:
2017 – 04 – 26 14:06 Vi har opplevd et par problemer med tjenesten vår topo3 fra rundt 20.04.17 til 25.04.17. Noen attributtnavn har ikke vært synlige og endret på. Dette skal nå være i orden.

 

Sjømåling WMS endring

Dato: Tid: Melding:
2017-04-20 13:05 dekning_sjomaaling wms vil ta over for sjomaaling, 3 måneder fra dags dato.

FKB2 vil erstattes av FKB3

Dato: Tid: Melding:
[2017-04-20] [09:36]

FKB2 vil erstattes av FKB3 om 3 måneder fra varslingsdato 20.04.17. FKB3 vil inneholde matrikkeldata.

http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fkb3