Norge i Bilder WMS – oppe igjen

Dato: Tid: Melding:
2017-03-31 13:30 Problemene med Norge i bilder WMS’ene er nå løst og tjenestene fungerer som normalt igjen.

Norge i Bilder WMS

Dato: Tid: Melding:
2017-03-31 09:00 Vi har problemer med våre Norge i BIlder WMS tjenester for øyeblikket. Det jobbes med å løse problemer. Vi regner med å ha ha normal drift igjen i løpet av kort tid.

Planlagt oppgradering av Sentral FKB tirsdag 28.mars

OPPDATERING: QMS-oppgradering utsatt fra mandag til i dag tirsdag:

Det planlegges oppgradering til QMS versjon 11.1.1 på SFKB-serverne tirsdag 28.mars.

Sentral FKB vil derfor være nede tirsdag 27.mars fra kl. 18:00 og ut kvelden. SFKB skal virke som normalt igjen onsdag morgen og det skal ikke være nødvendig å oppgradere klientprogramvare i forbindelse med dette.

Sentral FKB vil også ha nedetid fra kl. 18:00 torsdag 30.mars i forbindelse med vedlikehold på “patche-torsdag” (siste torsdag i hver måned) hos Kartverket IT.

Ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no ved spørsmål, eller dersom det oppleves problemer etter oppgraderingen.

Ny friluftsruter wms tjeneste

Dato: Tid: Melding:
2017-03-20 1500 Tjenesten wms.friluftsruter erstattes av wms.friluftsruter2 om 3 måneder fra dags dato. (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.friluftsruter2).

 

Til alle brukere i Sentral felles kartdatabase

21 kommuner oppdaterer nå sine FKB-data direkte i SFKB. Vi er nå inne i en fase der vi klargjør systemet for tilkobling av flere kommuner fra tidlig i april.

Denne konsolideringsfasen vil vi bruke til å utbedre og optimalisere ulike deler av systemet. Dette betyr at vi som drifter og utvikler systemet vil foreta en del testing og oppdatering i systemet denne måneden. Vi ønsker gjerne å få tilbakemeldinger fra dere brukere dersom det oppleves feil eller tregheter (utover det vanlige/akseptable) i denne perioden.  Avvik som antas ligge i programvaren sendes som vanlig til programvareleverandør, mens avvik som antas ligge i SFKB/QMS-systemet meldes til sfkbhjelp@kartverket.no , eller eventuelt kontaktperson ved kartkontor som listet opp her: http://www.kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/brukerstotte/.

Problemer med wms.nib-prosjekter tjenesten

Dato: Tid: Melding:
2017-03-01 15:00 Det er for tiden problemer med tjenesten wms.nib-prosjekter. Det jobbes med å løse problemet.
2017-03-01 16:15 Tjenestene funger som normalt igjen.