Tjenesten dybderelieffpolar_v01 erstattes av dybderelieffpolar_v02

Dato: Tid: Melding:
2015-10-20 09:30

Tjenesten dybderelieffpolar_v01 erstattes av dybderelieffpolar_v02 om 3 måneder fra dags dato:

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/dybderelieffpolar-v02-wms/0b18580c-6091-41e6-b6bd-f404288236f9