Oppgraderte servere for BAAT

BAAT front-end serverene ble oppdatert under det periodiske vedlikeholdet torsdag 24 sept. Dersom noen opplever at BAAT funksjoner ikke lenger fungerer som før, så send en epost til baat-drift@statkart.no.

Problemer med WS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2015-09-23 11:45 Vi har for tiden noen problemer med et par web-services (adressesøk, nødplakat). Det jobbes med en løsning, og vi regner med å ha normal drift igjen i løpet av kort tid.