Problemer med WMS og cache tjenester

Dato: Tid: Melding:
2015-06-29 15:00 Vi har opplevd problemer med våre wms og cache tjenester for 2 timer mellom kl13.00 og 15.00. Problemet har blitt utbedret og tjenestene skal nå svare som normalt.

Tilgjengelighet erstattes av Tilgjengelighet2

Dato: Tid: Melding:
2015-06-23 13:33

Tjenesten Tilgjengelighet erstattes av ny tjeneste Tilgjengelighet2. Tilgjengelighet vil være aktiv i 3 måneder fra i dag:

https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/tilgjengelighet2-wms/b139a2c3-bdc3-4420-9def-4ce1080fcf0c 

Problemer WMS og cache tjenester

Dato: Tid: Melding:
2015-06-22 12:50 Vi opplever problemer med enkelte datasett på en av våre databaser. I en kort periode vil noen kall feile. Oppdatering følger ved utbedrelse.
2015-06-22 14:40 Da er problemet utbedret og tjenestene skal nå svare som normalt.