EPSG:3575 Gridset definisjon endret for Kartverkets cache tjenester

Dato: Tid: Melding:
2015-05-26 15:00 Vi har oppdatert definisjonen vi har benyttet av EPSG:3575 gridset’et og har derfor slettet alle flisene fra vår cacheserverer som ble opprettet med den gamle definisjonen. Den nye grideset definisjonen finner du her: http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?version=1.0.0&service=wmts&request=getcapabilities
Hvis du har en klient som bruker en av våre cache tjenester i EPSG:3575, må du endre klientinstillinger i henhold til den nye definisjonen.

 

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2015-05-11 11:50 Vi opplever for tiden noen treghet i cachetjenestene. Vi jobber nå med å løse problemet. Ny status så snart vi har løst problemet, eller vet når vi forventer å være i normal drift igjen.
2015-05-11 14:00 En restart av en av front end maskinene ser ut til å ha løst problemet. Tjenestene fungere nå som normalt.

 

FKB2 erstattes

Dato: Tid: Melding:
2015-05-04 09:30

Tjenesten FKB2 erstattes av ny tjeneste FKB3:

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/fkb3-wms/4d40ca9a-d4f2-4ad2-9df3-5741d5f8dcac