Arbeid med nettverk gir nedtid på tjenester lørdag 7.mars

Grunnet utskiftninger av kjernekomponenter i nettverksinfrastrukturen på Kartverket varsler vi om ustabilitet i tidsrommet

Lørdag 7. mars klokken 13:30 – 23:59

Toporaster2 erstattes

Dato: Tid: Melding:
2015-02-19 09:10 Toporaster2 skal erstattes med to nye separate tjenester, Toporaster3 og Fjellskygge om to uker. For å se disse tjenestene, se på: