Åpen cache oppe

Dato: Tid: Melding:
2014-08-20 12:15 Da er de åpne cache-tjenestene oppe og går igjen.

Åpen cache

Dato: Tid: Melding:
2014-08-20 09:35 De åpne cache-tjenestene har vært nede siden ca klokken 20:00 i går kveld. Vi antar at problemet kan vedvare ut dagen.

JPEG i Norge i bilder tjenestene.

Grunnet forberet ytelse og en bedre brukeropplevelse for Norge i bilder tjenstene (Cache og WMS) går vi helt bort fra PNG og over til JPEG.

Det vil i en overgangsfase på én måned fremdelse være mulig å bruke PNG.

Vi ber om at brukere av tjenestene endrer fra “IMAGE/PNG” til “IMAGE/JPEG” for Norge i bilder tjenestene.

 

Norge i bilder tjenestene leverer leverer kun JPEG

Dato: Tid: Melding:
2014-08-11 11:45 Wms og cache-tjenestene for Norge i bilder leverer for tiden ikke PNG bilder. Dersom du opplever at tjenesten ikke svarer, sjekk at du benytter image/jpeg som format. Norgeibilder tjenstene vil i framtiden ikke leveres på annet enn JPEG. Se også http://status.kartverket.no/2014/05/16/status-pa-norge-i-bilder-cache/