Problemer med tjenestene

Dato: Tid: Melding:
2013-09-30 08:00 Vi har hatt noen problemer med WMS tjenestene nå i morgentimene. Dette skal nå være i ferd med å rette seg.

Treg cache

Dato: Tid: Melding:
2013-09-13 11:00 Vi må utvide diskplassen på cache serverene. dette gjøres uten stopp, men maskinen kan jobbe litt tregere en stund framover.

Problemer med trege WMS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-09-03 10:30 Vi opplever for tiden trege WMS tjeneseter, og i perioder timer de helt ut. VI jobber med saken og håper at problemet er løst i løpet av noen få minutter.
2013-09-03 10:50 Problemet er løst og tjenestene fungerer nå som de skal igjen.